Tekstiruutu: Psykologi- ja terapiapalvelut Irma Höijer

               

              

Tekstiruutu:  Psykologin vastaanotto
•	Konsultaatiokäynnit
•	Arvioinnit
•	Psykologiset tutkimukset

   Yksilöterapia
•	Kela-pätevyys
•	Vaativan erityistason psykoterapiakoulutus
•	Nuoret ja aikuiset
•	EMDR-terapia
•	Neuropsykologinen kuntoutus
Tekstiruutu: irma.hoijer@gmail.com

Vastaanotto Helsinki: 
Meritullinkatu 9
00170 Helsinki